Home / Notice / वि. ए. दोश्रो वर्षको भाइवा परीक्षाको सुचना-२०७६ ।

वि. ए. दोश्रो वर्षको भाइवा परीक्षाको सुचना-२०७६ ।

यस सिनास क्याम्पसमा अध्ययनरत कक्षा विए दोस्रो वर्षका सम्पृर्ण विद्याथीहरूका भाइवा परीक्षाको लागि लाग्ने परीक्षा शुल्क बुझाएर सो परीक्षामा अनिर्वाय सामेल हुन सम्पुर्ण विध्यार्थीहरुलाई सुचित गरिन्छ । यस परीक्षामा लाग्ने परीक्षा शुल्क नबुझाएका परीक्षार्थीहरुलाई यस परीक्षामा सामेल गराइने छैन् । सामेल नभएका परीक्षार्थीहरुका प्राप्ताङको बारेमा यस क्याम्पस प्रशाासन जिम्मेवार हुने छैन । साथै तोकिएको मितिमा भाइवा परीक्षामा सामेल नभएका परीक्षार्थीहरुको अर्को भाइवा परीक्षाको बारेमा पनि बिद्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुनु पर्नेछ । र, यस भाइवा परीक्षामाको लागि परीक्षार्थीहरुले तयार पारेको स्वीकृत प्रतिवेदनमा आन्तरिक परीक्षकले अनिर्वाय हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ । हस्ताक्षर नभएको स्वीकृत प्रतिवेदन मान्य हुनेछैन ।

अन्तयमा सो परीक्षाको दिन परीक्षार्थीहरुले तयार पारेको स्वीकृत प्रतिवेदन र त्रि. वि. वार्षिक परीक्षाको प्रवेश पत्र सक्कलप्रति साथमा लिएर भाइवामा अनिर्वाय सामेल हुन सम्पुर्ण विध्यार्थीहरुलाई सुचित गरिन्छ ।

भाइवा परीक्षा तालिका

परीक्षा केन्द्र : सिनास पुस्तकालय ।
परीक्षा समय : विहान ८–१० वजेसम्म ।
स्वीकृत प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम मिति :।६ ।८ गते भित्र ।

भाइवा परीक्षा मिति
: २०७६ ।६ ।९ (ग्रामिण विकाश : कोड न. ३१४ र ३१५)
: २०७६ ।६ ।९ (समाजशास्त्र : कोड न. ३१४ र ३१५)

(बिस्तृत जानकारीको लागि यस क्याम्पसको सूचना पाटीमा हेर्नु होला ।)

……………
परशुराम राई
(क्याम्पस प्रमूख)
मिति : २०७६।५।१५

CNAS
CNAS

About CNAS college

Check Also

कक्षा ११ का नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सुचना ।

उपर्युक्त सम्वन्धमा यस कलेज अव् नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर (CNAS) क्याम्पसका कक्षा ११का नियमित तथा आंशिक …

Leave a Reply

Your email address will not be published.