Home / Notice / स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

यस सिनास क्याम्पसमा अध्यनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र सङ्कायका पुरा तथा आंशिक परीक्षार्थीहरूले २०७६ साल मङ्सिर ११ गते देखि पौष ९ गतेभित्र यस सिनास क्याम्पसमा परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१) परीक्षा फारम सम्बन्धमाः

क) परीक्षा आवेदन फारम स्वयं विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याई आफैले यस सिनास क्याम्पसमा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा यस सिनास क्याम्पस जवाफदेही हुनेछैन ।

ख) परीक्षा सञ्चालन अवधि सम्म प्रवेशपत्र प्रतिलिपि लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ ।

२) विषय छनोट सम्बन्धमाः
परीक्षा आवेदन फारममा त्रि. वि. अन्तर्गतका नियमहरू तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम (क्याम्पसले स्वीकृत पाएका विषयमा मात्र) विषयहरूमा मात्र भर्नु पर्नेछ र परीक्षा पनि सोही अनुसार दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गई परीक्षा रद्द भएमा वा ट्रान्सक्रिप्ट लिनबाट बञ्चित भएमा परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ ।

३) परीक्षा आवेदन फारम भर्दा अनिवार्य रुपले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः

क) परीक्षा फारम भर्दा फारमको माथि र प्रवेश पत्रको माथि नियमित परीक्षार्थीले प्रथम वर्षमा कायम भएको परीक्षा रोल नं. र आंशिक परीक्षार्थीले चौथो वर्षमा कायम भएको पछिल्लो रोल. नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

ख) परीक्षार्थीहरूले परीक्षा आवेदन फारममा त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन नं. अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

ग) परीक्षा आवेदन फारम भर्नको लागि हालसालै खिचेको (साधारण पोसाकमा) पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ ।

क्याम्पस प्रशाशन
०१-४६०२०८४ (६:०० -१०:०० बिहान भित्र)
http://cnascollege.edu.np/?i=1

About CNAS college

Check Also

कक्षा ११ का नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सुचना ।

उपर्युक्त सम्वन्धमा यस कलेज अव् नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर (CNAS) क्याम्पसका कक्षा ११का नियमित तथा आंशिक …

Leave a Reply

Your email address will not be published.