Home / Notices

Notices

प्रस्तुत विषयमा यस कलेज अफ नेशनल एकेडेमिक स्क्वायरमा मिति २०७७।०८।१० गतेदेखि १५ गतेसम्म नियमित तर्पmको कक्षा ११को वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित भइ कक्षा १२मा गएका नियमित विद्यार्थीहरुको कक्षा सञ्चालन छिटै सञ्चालन ...
READ MORE
/ Notice
CNAS प्रस्तुत विषयमा यस कलेज अफ नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर  (CNAS) क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र रहेका कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा-२०७६ नेपाल सरकारले तोकेवमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्विन्ध मापडण्ड र सामाजिक दुरी पालना ...
READ MORE
/ Notice
उपर्युक्त सम्वन्धमा यस कलेज अव् नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर (CNAS) क्याम्पसका स्नातक तहका सबै संकाय र वर्षका नियमित तथा आंशिक सबै विद्यार्थीहरुसंग आगामी कक्षा सञ्चालनको सम्वन्धमा आवश्यक छलफल गर्नु पर्नेभएकोले २०७७।०६।२५ ...
READ MORE
/ Notice
उपर्युक्त सम्वन्धमा यस कलेज अव् नेशनल एकेडेमिक स्क्वायर (CNAS) क्याम्पसका कक्षा ११का नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीसंग वार्षिक परीक्षा (BOARD EXAM) एव्म आगामी कक्षा सञ्चालनको सम्वन्धमा आवश्यक छलफल गर्नु पर्नेभएकोले २०७७/०६/१८ ...
READ MORE
/ Notice
यस सिनास क्याम्पसमा अध्यनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र सङ्कायका पुरा तथा ...
READ MORE
/ Notice
www.cnascollege.edu.np यस सिनास क्याम्पसमा अध्यनरत एक वर्षे वी. एड.का नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७६ सालमा संचालन हुने समयसीमा भित्र परेका नियमित तथा ...
READ MORE
/ Notice
यस सिनास क्याम्पसमा अध्ययनरत कक्षा विए दोस्रो वर्षका सम्पृर्ण विद्याथीहरूका भाइवा परीक्षाको लागि लाग्ने परीक्षा शुल्क बुझाएर सो परीक्षामा अनिर्वाय सामेल हुन सम्पुर्ण विध्यार्थीहरुलाई सुचित गरिन्छ । यस परीक्षामा लाग्ने ...
READ MORE
/ Notice
CNAS http://cnascollege.edu.np/ उपयुक्त सम्बन्धमा यस सिनास क्याम्पसको कक्षा ११ र १२ को सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको प्रथम चौमासिक परीक्षा–२०७६ मिति २०७६ भदौ २९ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म सञ्चालन हुने हुँदा उक्त परीक्षामा यस ...
READ MORE
/ Notice
यस कलेज अफ नेशनल ऐकेडेमीक स्क्वयरका सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डबाट २०७६/०७७मा लिइने बार्षिक परिक्षामा सामेल हुनको लागि अनिर्वाय रुपमा रजिष्टेशन फाराम भर्नु पर्ने भएको हुँदा यही २०७६ ...
READ MORE
/ Notice
CNAS यस सिनास क्याम्पसमा अध्ययनरत कक्षा विए तेस्रो वर्षका सम्पृर्ण विद्याथीहरूका भाइवा परीक्षाको लागि लाग्ने परीक्षा शुल्क बुझाएर सो परीक्षामा अनिर्वाय सामेल हुन सम्पुर्ण विध्यार्थीहरुलाई सुचित गरिन्छ । यस परीक्षामा ...
READ MORE
/ Notice